Blog

Otomasyon Hakkında / Yazar: Hakan Eriş

Otomasyon Ne Demek?

İnsana minimum ihtiyaç duyarak üretim kalitesini arttırmak amacı ile robot , makine, elektronik ve pnömatik ekipmanlar ile bilgisayarın aynı sisteme dahil edilerek otomatik ve kontrollü çalışan sisteme otomasyon denir

Otomasyon neredeyse tüm sektörlerde kullanılmaktadır. İmalat, inşaat, elektrik – elektronik, sanayi, geri dönüşüm, tekstil başta gelen sektörlerdir. Tabii bunların yanı sıra akıllı ev teknolojileri hayatımıza dokunmaya devam etmektedir. Muhtemel yangınları, merkezi ısıtmayı, klimaları ve hırsız alarmlarını kontrol edebilmektedir.

İnsan hayatını kolaylaştırmanın yanı sıra fabrikalar için sağladığı maliyet avantajlarını göz ardı edilemez.

Hatalı üretim adedini azaltarak müşteri memnuniyetinin sağlanmasına yardımcı olur. Üretimde insan gücüne ağırlık veren firmaları hız ve zaman açısından geride bırakırlar ve rekabet güçleri artar. Üretimin artmasına olanak sağlarlar, kurulum taşıma yükleme gibi aşamalardan zaman tasarrufu sağlanmış olur.  Faydalarını kısaca özetlemek gerekirse,

  • Verimliliğin artması,
  • Ürün kalitesinin artması,
  • İmalat zamanının azalması,
  • İşçi masraflarının ve eksikliğinin azalması,
  • Manuel ve idari işlerin azalması,
  • İnsan sağlığı ve güvenliği açısından tehlikeli durumlardan uzak tutması,
  • Güncel kalması ve teknolojiye uyum sağlanmasından dolayı esnek olması.

Otomasyon düzeyi işin paylaşım durumuna göre belirlenir. İnsan gücü otomasyondan daha yoğun olarak kullanılıyorsa yarı otomasyon, makine gücü insan gücünden daha yoğun olarak kullanılıyorsa tam otomasyon olarak sınıflandırıla bilinir.  Otomasyon küreselleşen dünyayı yakalamayı sağlar. Dünyayı bütün bir pazar olarak düşünürsek ayakta kalabilmek ve rekabet koşullarına uyum sağlayabilmek için otomasyon sistemlerine geçiş yapmanız gerekmektedir. Bu da hızlı ve ekonomik üretim, piyasada güçlü ve kalıcı olmak, kaliteli ürün ve hizmet sunmak demektir.

Endüstriyel Otomasyon Nedir?

Fabrikalar veya endüstriyel çalışma sahalarında makineler ve insanlar arasında iş dağılımı endüstriyel otomasyondur. Emeğe daha az gereksinim duyulur. Yeniliğe ihtiyaç duyulan zamanlarda, uzun çalışmalar sonucu ortaya çıkan endüstriyel otomasyonların amacı, 24 saat kesintisiz üretimi sağlamak ve personel maliyetlerini azaltmaktı. Ancak gelinen noktada verimlilik ve kalitede artmıştır.

Endüstriyel otomasyonun temel amacı, insanlardan kaynaklanan hataların azaltılması, ürün verimliliğinin artması ve üretimde hız kazanmak olarak düşünebilirsiniz. Bu yüzden sistemin sağladığı avantajlardan bahsedecek olursak:

Düşük Maliyet: İşverenler için tam avantaj sağlarken, işçileri maalesef üzmektedir. Otomasyon sistemleri ülkede işsizlik oranlarını etkilemektedir. İnsana olan ihtiyacı azaltmakta ve düşük maliyetler ile üretim devam edebilmektedir. Sürekli bakım gerektirmediklerinden dolayı arıza durumlarında firmanın bakım mühendisleri anında müdahale edebilirler.

Yüksek Oranda Üretkenlik: Tüm fabrikalar 3 vardiya olarak 7/24 çalışsalar bile istedikleri seri ve hatasız üretim seviyesine ulaşamazlar. İnsani ihtiyaçlar bitmeyecek ve molalar ile tam randıman sağlanamayacaktır. Endüstriyel otomasyonda ise üretim kesintisiz olarak devam edebilir. Endüstriyel sahalarda uçtan uca otomasyon ile hammaddeden üretime, paketlemeden depolamaya kadar insana ihtiyaç duyulmadan süreçler tamamlanabilir.

Yüksek Oranda Kalite: 7/24 çalışabilir şekilde planlanan otomasyonlar matematiksel hesaplamalar ile donatıldıklarından dolayı girilen verilere uygun olarak üretimi gerçekleştirirler. Hata payına yer bırakmayacak şekilde ürün sürekliliği sağlayarak, aynı kalitede ürün sağlarlar.

Yüksek Oranda Esneklik: Üretimde yapacağınız her değişiklik için çalışanlarınıza eğitim vermeniz gerekebilir. Üç vardiya olarak çalışıyorsanız bunu en az 2 sefer tekrarlamalısınız. Otomasyona hakim, makineye kullanan bir kişinin alacağı eğitim ile istenilen tüm değişiklikler ve yenilikler gerçekleştirilebilir. Esnek bir şekilde teknolojiye adaptasyon sağlanabilir.