Blog

Robotlu tezgâh besleme uygulamalarında proses verimliliği / Yazar: Hakan Eriş

CNC Tezgâh besleme sistemlerinin ana kullanım amacı verimliliği arttırmaktır. Verimliliği arttırabilmek için ise Tezgâha mümkün mertebe az müdahale edilmesi gerekmektedir. CNC tezgâha neden müdahale edilir.

Takım üzerine de talaş kalması durumunda

Aynada talaş kalması durumunda

Sık sık Tool ofset verilmesi durumunda.

İş parçası düzgün bağlanamaması durumunda.

Takım Üzerinde Talaş Kalması

Talaş kaldırma teknolojisinde talaş oluşumu malzemenin cinsine ve talaşlı imalat parametrelerine bağlı olarak her zaman kesilmiş plakalar şeklinde olmaz. Dökme demir gibi kırılgan malzemelerin düşük kesme hızlarında işlenmesi durumunda süreksiz talaş oluşumu gözlenir. Sünek malzemeler yüksek kesme hızlarında, düşük ilerleme ve kesme derinliğinde uzun ve sürekli talaş oluşturur. Bu tip talaşlar ortamdan uzaklaşmadığından ve takıma dolanabildiğinden kırılarak uzaklaştırılmaları gerekir. Sünek malzemeler düşük kesme hızlarında sürtünme nedeniyle ısınarak iş parçasına yapışabilir yığma kenarlı sürekli talaş oluşur. Robotlu tezgâh besleme sistemlerinde Uzun talaş veya iş parçasına yapışan talaş istenmez. Bunun için öncelikle kesici takım ve kesme koşulları düzgün olarak ayarlanmalıdır. Ayrıca takım üzerinde talaş kalmaması için ve takımın soğumasını sağlayabilmek için mutlaka takım üzerine yüksek basınçlı kesme sıvısı göndermek gerekmektedir. CNC tezgah üreticileri kesme sıvısı pompa basıncını ortalama 1 bar seviyesinde tutmaktadır. Bu basınç yeterli olmadığı durumlarda basınç arttırılmalıdır.

Aynada Talaş Kalması

İş parçalarının işlenmesi sırasında ayna ayaklarında talaş kalması sıkça karşılaşılan bir durumdur. Manuel çalışmada operatör iş parçasını aldıktan sonra ayna ayaklarına hava tutar. Bu durumu Robotlu tezgâh besleme işlemlerinde de uygulanması gerekir. Bunun için Robot parçayı aldıktan sonra aynalara hava tutmalıdır. Özellikle kısa operasyonlarda bu işlem 3-4 sn bile olsa toplam işleme süresinin %10-20 gibi bir zamanına karşılık geldiğinden kâğıt üzerinde hesaplanan adet ile gerçekleşen adet arasında farklılıklar oluşabilir. Alternatif olarak ayna ayaklarına tezgâh tarafından hava verilmelidir. Tüm CNC torna tezgahlarında bu özellik opsiyon olarak vardır. Ama satıcı veya kullanıcı yatırım maliyeti yükselmesin diye bu opsiyonu istemez. Robotlu tezgah besleme uygulamalarında olması gereken bir özelliktir. Uygulama yapan firmanın CNC tezgâha bu opsiyonu ilave etmesi gerekir.

Tezgaha Tool Offset Verilmesi

Malzemenin cinsine ve kesme koşullarının seçimine göre parça ölçülerinde kesici takımın aşınmasından dolayı değişiklikler olabilir. Bu durum Robotlu tezgah besleme uygulamalarında tezgahın verimliliğini etkileyen önemli kriterlerden biridir. Çözüm iki şekilde olabilir. Eğer tezgahta tam otomatik takım ölçme sistemi var ise tecrübe ile belli aralıklarda Takım otomatik olarak ölçtürülür ve böylece  tool ofset otomatik olarak verilmiş olur. Yok ise sisteme ilave olarak ölçüm istasyonu eklenir. Ölçüm istasyonu parçayı ölçer ve Ölçtüğü parça değerlerine göre tezgaha tool ofset verir.

İş Parçası Düzgün Bağlanmaması

Bilindiği üzere şerit testereler kullanımdan dolayı zamanla parçayı düzgün kesmeye bilir , parçada çapak bırakabilir. Robotlu tezgah besleme uygulamalarında bu durum istenmemektedir. Robot parçayı göremediği için Çapak parçanın düzgün bağlanmasını engeller. Bu durum ile karşılaşmamak için Robot Gripper ına mekanik olarak bazı ilaveler ekleyerek parçanın düzgün bağlanması sağlanmalıdır.