Blog

Görüntü işleme ile robotlu tezgâh besleme Uygulamaları / Yazar: Hakan Eriş

Endüstriyel Görüntü İşleme Nedir?

Endüstriyel Görüntü İşleme,  kameralardan elde edilen görüntülerin bilgisayar programları  ile işlenmesi ve anlamlandırılmasıdır.
En basit bir endüstriyel görüntü işleme sistemi, görüntü sağlayan bir kamera , uygulamaya özel tasarlanan ışık sistemleri ve dijital görüntüyü otomatik olarak işleyerek gerekli kararları veren programın çalıştığı bir bilgisayardan oluşur.
Sistem, insanlar tarafından gerçekleştirilen görsel kalite kontrol veya gözetim işlemlerini daha az hatayla daha hızlı ve daha ekonomik gerçekleştirebilir.
Görüntü işleme uygulamaları 2 boyutlu ve 3 boyutlu olarak sınıflandırılabilinir.

2 Boyutlu Görüntü İşleme Nedir?

 2B görüntü işleme görüntüyü bir filtre aracılığıyla  piksel analizi veya daha geniş bir renk – ışık analizi ile spesifik olan bir görüntüyü analiz etmektir. Bir değişiklik veya analiz yapıldığında, görüntü işlemcisi bu değişiklikleri çıktı almak zorundadır, böylece bilgisayar ekranında görünebilirler veya görüntünün kendisi hakkında bir rapor yapabilir. Birisi gerçek hayattaki bir alanın fotoğrafını çekerse, o zaman o alan 3B olur, fakat görüntü sadece 2B olur. Bunun nedeni görüntünün sadece X ve Y eksenine sahip olmasıdır.

3 Boyutlu Görüntü İşleme Nedir?

Standart kameralar X-Y düzleminde görüntüler verir. Bu tür sistemler 2D görüntü işleme olarak adlandırılmıştır. Görüntüye   derinlik (Z) bilgisini de içeren, X-Y-Z bilgisi verebilen teknolojilere 3D görüntü işleme teknolojileri denir. En yaygın olarak kullanılan 3D teknolojisi STEROVİSİON sistemidir. Bu sistem İnsan gözü gibi, 2  adet kameradan iki ayrı görüntü oluşturarak derinlik duygusunu ve gerçekçiliği artırmak için kullanılan bir yöntemdir. Mesafe ve merkez doğrultu açıları net olarak bilindiğinden, her bir noktanın, her iki kameradaki izdüşümü, basit geometrik hesaplamalar ile bulunabilmektedir.

Kamera ile Robotlu Tezgah Besleme Uygulamaları

Bu tür sistemler tüm CNC tezgahlara adapte edile bilinen esnek bir çözümdür. Sistem iki adet konveyör, 2 veya 3 boyutlu kamera, aydınlatma ekipmanı ve içinde kamera yazılımı olan endüstriyel pc den oluşmaktadır. Parça şekli çok önemli değildir. Parçanın konveyör üzerinde sabit durması yeterlidir. 2 boyutlu çözümlerde parçanın kamera önüne düz gelmesi gerekir,  3 boyutlu sistemlerde ise kamera yüksekliği de kontrol edeceği için önem teşkil etmez.